Explosions

Universal Objects: Explosions
Tanja Vujinović
Single-channel HD video, 16 minutes, installation 
Production: Ultramono, 2015-2017 

Universal Objects: Explosions is a work containing four scenes of exploding objects. Only for a brief fragment of time are we able to see the delicate objects before and after they start exploding. These events are silently observed by a group of avatars.

Environments from the Universal Objects series are non-narrative situations – vibrational, living surroundings filled with elements that are either inanimate or executing simple behavioral patterns through which the situations themselves become like an organism. The majority of 3D objects, like suspended automata, perform minimal ritualistic gestures. They create zones of pulsing play that never transcend into something else but rather exist in a state of non-narrative endlessness.

///SLOVENSKI///

Univerzalni Objekti: Eksplozije 
Tanja Vujinović
Enokanalni HD video, 16 minut, instalacija 
Produkcija: Ultramono, 2015-2017

Univerzalni Objekti: Eksplozije je delo, ki je sestavljeno iz štirih scen eksplodirajočih objektov. Samo za trenutek smo kot opazovalci v poziciji, ko lahko vidimo delikatne objekte pred in po tem, ko eksplodirajo. Dogodke v tišini spremlja skupina avatarjev.


Okolja iz serije Univerzalni objekti ustvarjajo ne-narativne situacije; vibrirajoča in živa okolja napolnjena z različnimi živahnimi objekti in elementi, ki spreminjajo situacije v organizem. 3D objekti so kot suspendirani automatoni, ki se vedejo ritualno. Ustvarjajo območja pulzirajoče igre, ki ne transcendira v nekaj drugega, ampak ostaja v stanju ne-narativne neskončnosti. 

///SRPSKI///

Univerzalni Objekti: Eksplozije
Tanja Vujinović
Jednokanalni HD video, 16 minuta, instalacija 
Produkcija: Ultramono, 2015-2017

Univerzalni Objekti: Eksplozije je rad, koji je sastavljen od četiri scene eksplodirajučih objekata. Samo za trenutek smo kao posmatrači u situaciji, kada možemo da vidimo delikatne objekte pred i po tome, kada eksplodiraju. Događaje u tišini prati grupa avatara.

Okruženja iz serije Univerzalni objekti stvaraju ne-narativne situacije; vibrirajuća i živa okruženja napunjena različitim živahnim objektima i elementima koji menjaju situacije u organizam. 3D objekti su kao zaustavljeni automati, koji se ponašaju ritualno. Stvaraju područja pulsirajuće igre, koja ne prelazi u nešto drugo, već ostaje u stanju ne-narativne beskonačnosti.