U_Sound_Objects

U_sound_objects
Tanja Vujinović 
Generative works (live audio-visual processing) and single-channel HD video, 18:33 minutes
Production: Ultramono, 2015-2017

U_sound_objects is a group consisting of six generative audio-visual works. They are made of constantly mutating 3D objects, partially transformed by six sounds appropriated from a well-know library of unexplained sounds*. Polygons of three-dimensional objects are being generated, fragmented and repositioned in real time while different, random parameters of low frequency noise generators affect their surface textures. The inner trails of these abstract digital bodies envelop the unknown while their trajectories slowly reveal possible structures.

* http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unexplained_sounds

///SLOVENSKI///

N_zvočni_objekti
Tanja Vujinović

Generativna dela (zvočno-vizualno procesiranje v živo)
 in enokalani HD video, 18:33 minut
Produkcija: Ultramono, 2015-2017

N_zvočni_objekti je skupina, ki je sestavljena iz petih generativnih zvočno-vizualnih del. Sestavljajo jih nenehno mutirajoče trodimenzionalne človeške figure, ki jih parcijalno transformira pet zvokov prevzetih iz znane knjižnice takoimenovanih nepojasnjenih zvokov*. Poligoni trodimenzionalnih objektov so generirani, fragmentirani in repozicionirani v realnem času, sočasno pa naključni parametri nizkofrekvenčnih generatorjev hrupa vplivajo na teksture površin objektov. Notranje sledi teh abstraktnih digitalnih teles obkrožajo neznano, medtem ko njihovi trajektoriji počasi odkrivajo možne strukture.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unexplained_sounds

///SRPSKI///

N_zvočni_objekti
Tanja Vujinović

Generativni rad (zvučno-vizuelno procesiranje uživo)
 i jednokanalni HD video, 18:33 minuta
Produkcija: Ultramono, 2015-2017

N_zvučni_objekti je grupa, sastavljena od pet generativno zvučno-vizuelnih radova. Sastavljaju ih neprestano mutirajuče trodimenzionalne ljudske figure, koje parcijalno transformiše pet zvukova preuzetih iz poznate biblioteke takozvanih neobjašnjenih zvukova*. Poligoni trodimenzionalnih objekata su generisani, fragmentirani i repozicionirani u realnom vremenu, a istovremeno slučajni parametri niskofrekvenčnih generatora šuma utiče na teksture površina objekata. Unutrašnji tragovi tih apstraktnih digitalnih tela okružuju nepoznato, dok njihovi trajektoriji polako otkrivaju moguće strukture.