Superohm

Superohm
Tanja Vujinović
Installation (objects, loudspeakers, video projection, custom electronics, custom-made software, computers, live video and sound processing)
Production: Ultramono, 2011
Executive producer: Andraž Jan Kušej
Photographic documentation: Andraž Jan Kušej, Sunčan Stone
Project support: The Ministry of Culture RS, MOL Cultural Department, Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Superohm is a playground for various toy-like objects. These textile objects with built-in electronic components can be divided into different groups, each with a different role. Some leave light traces behind while moving vigorously; some allow us to influence the sound in the space through the built-in optical sensors, while others barely move. The furry object with the video camera mounted on the ceiling monitors their actions, so that the entire processed playground can be viewed on the video projection. The resulting play between these “creatures” is full of digital and physical frictions as well as noise interferences; while moving, the objects build soundscapes and influence the existing topographic imprints of their own world.


///SLOVENSKI///

Superohm
Tanja Vujinović
Instalacija (objekti, prilagojena elektronika, posebej narejena računalniška programa, računalnika, procesiranje videa in zvoka v živo)
Produkcija: Ultramono, 2011
Izvršni producent: Andraž Jan Kušej
Foto dokumentacija: Andraž Jan Kušej, Sunčan Stone
Sponzorji: Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS, Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Superohm je igrišče različnih igračam podobnih objektov. Ti tekstilni objekti z vgrajenimi elektronskimi komponentami so v različnih vlogah. Nekateri puščajo za sabo svetlobne sledi, ko se energično premikajo, nekateri nam omogočajo, da vplivamo na zvok v prostoru skozi vgrajene optične senzorje, nekateri pa se počasi premikajo. Plišasto “bitje” na stropu, ki vsebuje video kamero, nadzoruje vse to tako, da se lahko celotno igrišče po računalniški obdelavi vidi na video projekciji v prostoru. Igra teh “stvorov” je polna digitalnih in fizičnih frikcij in šumnih interferenc – ko se premikajo, objekti gradijo zvočne pokrajine in vplivajo na topografske odtise lastnega sveta.

///SRPSKI///

Superohm
Tanja Vujinović
Instalacija (objekti, prilagodjena elektronika, posebno napravljeni računalrski programi, računari, procesiranje videa i zvuka uživo)
Produkcija: Ultramono, 2011
Izvršni producent: Andraž Jan Kušej
Foto dokumentacija: Andraž Jan Kušej, Sunčan Stone
Sponzori: Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS, Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Superohm je igralište različitih igračkama sličnih objekata. Ti tekstilni objekti sa ugrađenim elektronskim komponentama su u različitim ulogama. Neki od njih puštaju za sobom svetlosne tragove, kada se energično pomeraju, neki nam omogućavaju, da utičemo na zvuk u prostoru kroz ugrađene optičke senzore, neki se polagano pomeraju. Plišano “biće” na plafonu, koje sadrži video kameru, nadzire sve to tako, da je, po računarskoj obradi moguće videti celo igralište na video projekciji u prostoru. Igra tih “stvorova” je pulna digitalnih i fizičnih frikcija i šumnih interferenci – kada se pomeraju, objekti grade zvučne pokrajine i utiču na topografske otiske sopstvenog sveta.