Roots&Ecstasy

ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ: Roots&Ecstasy
Tanja Vujinović
Single-channel HD video, 3:35 minutes, digital prints, installation
Production: Ultramono, 2017
 

Universal objects: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ - Roots&Ecstasy deals with questions related to digital simulations and our relationships with them through symbolism. Hyperrealistic bodies - their emotional states -, being immersed in nature and depicted in minimalistic manner should open up contemplation on consciousness being projected within the sphere of digital; the possibility for us to identify with the narrative elements that are, as fragments and situations, taken out of some bigger events. Ephemeral beauty of objects is hiding series of noisy glitches and broken, deformed 3D vectors of these digital objects.

///SLOVENSKI///

ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ: Korenine&ekstaza
Tanja Vujinović
Enokanalni HD video, 3:35 minut, digitalni odtisi, instalacija
Produkcija: Ultramono, 2017

Univerzalni objekti: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ - Korenine&ekstaza se skozi simbolizem ukvarja z vprašanji digitalnih simulacij in našega odnosa do njih. Hiperrealistični prikazi teles, emotivnih stanj in narave, v katero so potopljena, skozi minimalističen pristop odpirajo vprašanja projekcije zavesti v polje digitalnega in možnosti, da se identificiramo z narativnimi elementi, ki so kot fragmenti in situacije nekih dogajanj. Kratkotrajna lepota objektov skriva v sebi nize šumnih napak in prelomljenih, deformiranih 3D vektorjev teh digitalnih objektov.

///SRPSKI///

ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ: Koreni&ekstaza
Tanja Vujinović
Jednokanalni HD video, 3:35 minuta, digitalni printi, instalacija
Produkcija: Ultramono, 2017

Univerzalni objekti: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ - Koreni&ekstaza se kroz simbolizam bavi pitanjima digitalnih simulacija i našeg odnosa prema njima. Hiperrealistični prikazi tela, njihovih emotivnih stanja i prirode kroz minimalističan pristup otvaraju pitanja projekcije svesti na područje digitalnog, i naše mogućnosti identifikacije sa narativnim elementima koji su kao situacije izvedeni iz nekakvih većih događaja. Efemerna lepota objekata skriva nizove šumnih grešaka i prelomljenih i deformisanih 3D vektora ovih digitalnih objekata.