Still Life

ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ: Still Life
Tanja Vujinović
Real-time 3D environment, installation
Production: Ultramono, 2017
 

Univerzalni objekti: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ - Still Life is a work created in computer game engine. It pulls us into the enigmatic interior filled with rooms and setups of still life. The work refers to one among traditional themes of classic painting; still life as a tool for contemplation. The work is made of digital objects readily available in public repositories of objects.

///SLOVENSKI///

ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ: Tihožitje
Tanja Vujinović
3D delo v realnem času, instalacija
Produkcija: Ultramono, 2017

Univerzalni objekti: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ - Tihožitje je delo, ki je ustvarjeno v pogonu računalniških iger. Povleče nas v enigmatični interier, izpolnjen z manjšimi prostori, v katerih najdevamo postavitve tihožitij. Delo se veže na eno od osrednjih tem tradicionalnega slikarstva; tihožitje kot sredstvo za kontemplacijo. V delu so tihožitja sestavljena iz digitalnih objektov, ki so na razpolago v javno dostopnih skladiščih objektov.

///SRPSKI///

ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ: Mrtva priroda
Tanja Vujinović
3D rad u realnom vremenu, instalacija
Produkcija: Ultramono, 2017

Univerzalni objekti: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ - Mrtva priroda je rad napravljen u pogonu kompjuterskih igara i uvodi nas u enigmatični enterijer koji je ispunjen sobama koje sadrže postavke mrtve prirode. Ovaj rad se osvrće na jednu od tradicionalnih tema klasičnog slikarstva, postavku mrtve prirode, kao sredstva za kontemplaciju a sastavljena je od digitalnih objekata koje su na raspolaganju u javno dostupnim knjižnicama objekata.