Park 1

Universal Objects: Park1 
Tanja Vujinović 
Real-time 3D environment, installation
Production: Ultramono, 2016

Park1 is a realtime 3D work built in a video game engine made for contemplative play and is filled with animistic and anthropomorphic data. Park, a work belonging to the Universal Objects series and similar to other works from the cycle, is made of excavations and interventions within the material infrastructure of the digital. It is a vast digital environment occupied by mutated digital objects. It is a contemplative environment made of fifteen different fields, thirteen “performative” houses, bots that perform rituals, and digital artworks for public space from the Universal Objects collection. Visitors can enjoy random walks, they can jog through the park, or systematically visit the whole park by observing one segment at a time. Visitors use arrow keys, the shift key and space bar on a keyboard to move their avatar through digital space.

///SLOVENSKI///

Univerzalni Objekti: Park
1
Tanja Vujinović
3D delo v realnem času, instalacija
Produkcija: Ultramono, 2016

Park1 je 3D računalniško delo, ki se odvija v realnem času. Zasnovano in zgrajeno je v poganjalcu računalniških iger. Delo je izpolnjeno z animističnimi in antropomorfiziranimi podatki in pripravljeno za kontemplativno igro. To delo pripada ciklu Univerzalni objekti in je, podobno drugim delom iz tega cikla, narejeno iz izkopanin in intervencij v materialni infrastrukturi digitalnega. 
Digitalni prostor je zapolnjen z mutiranimi objekti, ki ustvarjajo prostor za kontemplacijo. Prostor tvori petnaest različnih terenov, trinajst “performativnih hišk”, zasedenih z boti, ki opravljajo rituale, ter digitalnimi umetniškimi deli iz kolekcije Univerzalni objekti, ki so bila ustvarjena za umestitev v javni prostor.
Obiskovalci lahko uživajo v naključnih sprehodih, lahko se spravijo na lahkoten tek skozi park in ga sistematično raziščejo.; z uporabo tipk na tipkovnici, ki označujejo kazalce gibanja naprej, nazaj, levo in desno, ter tipk “Shift” in “Space” premikajo lastni avatar skozi park.

///SRPSKI///

Univerzalni Objekti: Park 1
Tanja Vujinović
3D rad u realnom vremenu, instalacija
Produkcija: Ultramono, 2016

Park je 3D računarski rad, koji se odvija u realnem vremenu. Zasnovano i izgrađeno je okruženju za računarske odnosno video igre. Rad je ispunjen animističnim i antropomorfnim podatcima i pripremljeno za kontemplativnu igru. Taj rad pripada ciklusu Univerzalni objekti i, slično drugim radovima iz tog ciklusa, je napravljen od iskopina i intervencija u materijalnoj infrastrukturi digitalnog.
Digitalni prostor je ispunjen mutiranim objektima, koji stvaraju prostor za kontemplaciju, rekreaciju i opuštanje. Prostor tvori petnaest različitih terena, trinaest “performativnih kuća”, zauzetih “botovima”, koji obavljaju rituale, i digitalnim umetničkim delima iz kolekcije Univerzalni objekti, koja su stvorena za umeštanje u javni prostor.
Posetioci mogu da uživaju u slučajnim šetnjama, mogu da se otisnu u lagano trčanje kroz park i tako ga sistematično istraže; kroz upotrebu tipki na tastaturi sa strelicama koje označavaju smer napred, nazad, levo i desno, i tipki “Shift” i “Space” pomeraju sopstveni avatar kroz park.