OsciloX

OsciloX
Tanja Vujinović
Custom-made computer software 
Production: Ultramono, 2007

OsciloX is a sound artwork, a non-linear amalgam of a continuously shifting, multi-layered sound structure that mostly depends on user input. This application consists of more than 160 small fields resembling grain fields that each have assigned sounds of various length, from several seconds to several minutes. Smaller particles produce sound whenever clicked, while bigger ones, in addition to clicking, also trigger sounds if a user's mouse (or finger, in case a touch screen is used) is hovering above one. During the length of each circle (the passing of objects through the interface window), the assigned sounds switch the fields they are assigned to, making the resulting sound even richer and more complex. 


///SLOVENSKI///

Oscilox
Tanja Vujinović
Posebej narejen računalniški program 
Produkcija: Ultramono, 2007

Oscilox je zvočno-vizualna računalniška aplikacija, je okolje, ki se opira na dvodimenzionalnost zaslona, skozenj vstopamo v amalgam nenehno spreminjajočih se, večplastnih zvokov, navdih zanjo pa so tudi bile različne elektronske igrače. Delo je “stkano” iz približno 160 majhnih površin s pripisanimi sekvencami zvoka različnih dolžin, od nekaj sekund pa do nekaj minut trajajočega zvoka. Manjši delci ustvarjajo zvok vedno, ko na njih kliknemo, medtem ko večji zvoke proizvajajo ne le ob kliku, pač pa tudi, ko se miškin kurzor - obiskovalčev prst, če je delo predvajano na zaslonu na dotik - premika nad njimi. V času trajanja cikla - premikanja igrač od vrha zaslona do njihovega izginotja na spodnjem delu zaslona - zvočni signali kar naprej menjajo polja, ki so jim bila pripisana, kar proizvaja še bolj kompleksno zvočno kuliso, ki je bližje in bližje hrupu. Različica dela, ki je dostopna na spletu, je ustvarjena iz več mono signalov, medtem ko razlicičo zvočne postavitve za galerijo sestavljajo številni 44 kHz stereo signali. Glede na uporabnikovo aktivnost je lahko zvok pomirjujoč, če je ta umirjena, medtem ko lahko hitro klikanje in premikanje miške proizvede zelo agresiven zvok - tudi ekstremni hrup.

///SRPSKI///

Oscilox
Tanja Vujinović
Posebno uradjen računarski program
Produkcija: Ultramono, 2007

Oscilox je zvučno-vizuelno računarski program, okruženje unutar dvodimenzionalnosti ekrana, kroz koji ulazimo u mešavinu višeslojnih zvukova koji se menjaju, za koji su inspiracija bile različite elektronske igračke. Rad je “stkan” iz približno 160 malih površina sa pripisanim sekvencama zvuka različitih dužina, od nekoliko sekundi sve do nekoliko minuta dugačkog zvuka. Manji delovi stvaraju zvuk uvek kada na njih kliknemo, dok se dalji zvuci proizvode ne samo pri klikanju već i kada se kursor miša ili prst posmatrača ukoliko je rad predstavljen na monitoru na dodir pomera iznad tih elemenata. U toku trajanja ciklusa, pomeranja objekata od vrha monitora do njihovog izčeznuća na donjem delu ekrana,  zvučni signali menjaju polja koja su im bila pripisana,  što proizvodi još kompleksniju zvučnu kulisu, koja je sve bliže šumu. Varijanta rada koja je dostupna na internetu je stvorena iz mnoštva mono signala, dok je varijanta zvučne postavke za galeriju sastavljena iz mnoštva 44 kHz-nih stereo signala. U odnosu na korisnikovu aktivnost, ukoliko je ona umirena, i zvuk je takođe takav, a ukoliko neko ubrzano pritiska elemente i pomera miša, to proizvodi jako agresivan zvuk, čak i ekstremnu buku.