Oscilorama

Oscilorama
Tanja Vujinović
Installation (objects in public space and the gallery, custom electronics, custom-made software, computers, live video and sound processing)
Production: Ultramono, 2009, executive producer: Andraž Jan Kušej Vujinović, co-production: KID Kibla 
Technical realisation: Tanja Vujinović, Andraž Jan Kušej, Lenart Kranjc, Blaž Stepišnik (Hovercraft d.o.o.)   
Project support: The Ministry of Culture RS, Protrans d.o.o.

Oscilorama is a work that consists of multiple toy-like objects – a balloon floating in a public space, a number of small, similarly shaped textile “creatures” placed in the gallery, and processing captured data in real time. A signal emitted by the camera installed in the custom-made balloon that floats in the public space is continually transmitted to the computer and processed. Everything that the camera captures is translated into algorithms that generate audio-visual compositions in the gallery. The numerous textile objects located within the gallery transmit parts of the generated sound through their built-in loudspeakers. 

///SLOVENSKI///

Oscilorama
Tanja Vujinović
Instalacija (objekti v javnem prostoru in galeriji, prilagojena elektronika, posebej narejena računalniška programa, računalnika, procesiranje zvoka in videa v živo)  
Produkcija: Ultramono, 2009, izvršni producent: Jan Kušej, koprodukcija: KID Kibla 
Tehnična realizacija: Tanja Vujinović, Jan Kušej, Lenart Kranjc, Blaz Stepišnik (Hovercraft d.o.o.)   
Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Protrans d.o.o.

Oscilorama je delo, ki je sestavljeno iz več igračam podobnih objektov – balona, ki lebdi v javnem prostoru, števila manjših podobno oblikovanih “bitij”, ki se nahajajo v galeriji, in procesiranja signalov v realnem času. Signal se tako iz kamere, ki je inštalirana na posebej za to zasnovanem objektu-balonu, ki lebdi v javnem prostoru, ves čas prenaša v računalnik, kjer se procesira. Vse, kar kamera zajame, se prevaja v algoritme, ki generirajo zvočno-vizulne kompozicije v galeriji. Tekstilni objekti v galeriji potem prenašajo del generiranega zvoka skozi zvočnike, ki so vgrajeni vanje. 

///SRPSKI///

Oscilorama, Tanja Vujinović, Instalacija (objekti u javnom prostoru i galeriji, prilagođena elektronika, posebno napravljeni računarski programi, računari, procesiranje zvuka i videa uživo)

Oscilorama
Tanja Vujinović
Instalacija (objekti u javnom prostoru i galeriji, prilagođena elektronika, posebno napravljeni računarski programi, računari, procesiranje zvuka i videa uživo)  
Produkcija: Ultramono, 2009, izvršni producent: Jan Kušej, koprodukcija: KID Kibla 
Tehnična realizacija: Tanja Vujinović, Jan Kušej, Lenart Kranjc, Blaz Stepišnik (Hovercraft d.o.o.)   
Projekat su podržali: Ministarstvo za kulturu Republike Slovenije, Protrans d.o.o.

Oscilorama je rad, koga čine brojni, igrčkama slični objekti: balon koji lebdi u javnom prostoru, večeg broja manjih, slično oblikovanih “bića” koja se nalaze u galeriji, i procesiranje signala u realnom vremenu. Signal se tako iz kamere, koja je postavljena na baš u te svrhe zasnovanom objektu-balonu, koji lebdi u javnom prostoru, celo vreme prenosi u računar, gde se obrađuje. Sve, što kamera zahvati, se pretvara u algoritme, koji generišu zvučno-vizuelne kompozicije u galeriji. Tekstilni objekti u galeriji potom prenose deo generisanog zvuka kroz zvučnike, koji su u njih ugrađeni.