Oscilon

Oscilon

Tanja Vujinović
Installation (objects, loudspeakers, video projections, custom-made software, computers, live video and sound processing
)
Production: Ultramono, 2011-2014Oscilon is a work that consists of black textile objects with built-in video cameras and two video projections. Each projection is a breeding ground for digital noise objects. They each contain a dynamic sound sensitive digital anthropomorphic “creature” that is influenced by our movements in the physical space or by computer mice. 

///SLOVENSKI///

Oscilon

Tanja Vujinović
Instalacija (objekta, zvočniki, video projekcije, posebej narejeni računalniški programi, računalnika, procesiranje videa in zvoka v živo
)

Produkcija: Ultramono, 2011-2014Oscilon je delo, ki je sestavljeno iz črnih tekstlnih objektov z vgrajenimi video kamerami in dveh video projekcij. Vsaka  projekcija posebej je kot “gojišče” šumnih digitalnih objektov in vsaka od projekcij kaže dinamično, na zvok občutljivo digitalno počlovečeno “bitje”, na katero lahko vplivamo s premiki lastnega telesa in s pomočjo računalniške miške. 

///SRPSKI///

Oscilon
Tanja Vujinović
Instalacija (objekti, zvučnici, video projekcije, posebno napravljeni računarski programi, računari, procesiranje videa i zvuka uživo)

Produkcija: Ultramono, 2011-2014

Oscilon je rad sestavljen od crnih tekstilnih objekata sa ugrađenim video kamerama i dve video projekcije. Svaka projekcija je kao “rasadnik” šumnih digitalnih objekata i svaka od projekcija kaže dinamično, na zvok osetljivo digitalno počovečeno “biće”, na koje možemo uticati kroz pomeranje našeg tela u blizini objekta ili pomoću računarskog miša.