Oscilo 5

Oscilo 5
Tanja Vujinović 
Installation (objects, electronics, computer) 
Production: Ultramono, 2012


Oscilo 5 consists of two objects that host anthropomorphic "creatures" floating in infinite space. These dynamic digital "beings" habituate in an ethereal landscape built through multiple streams of audio particles that come from recordings of electronic and mechanical toys.

///SLOVENSKI///

Oscilo 5
Tanja Vujinović

Instalacija (objekta, elektronika, računalnik)

Produkcija: Ultramono, 2012


Oscilo 5 je delo, sestavljeno iz dveh objektov, ki vsebujeta v neskončnem prostoru lebdeči antropomorfni "bitji”. Ti dinamični digitalni "bitji" sobivata v zračni krajini, zgrajeni iz številnih tokov zvočnih vzorcev, ki jih predvajajo digitalne in mehanične igrače.

///SRPSKI///

Oscilo 5
Tanja Vujinović
Instalacija (objekti, elektronika, računar)
Produkcija: Ultramono, 2012

Oscilo 5 je rad, sastavljen iz dva objekta, koji sadrže antropomorfna “bića” koja lebde u beskonačnom prostoru. Ta dinamična digitalni "bića" žive u zračnom krajoliku, sagrađenom od brojnih tokova zvučnih uzoraka, koje emituju digitalne i mehaničke igračke.