Oscilo 4

Oscilo 4

Tanja Vujinović
Single channel HD video, 
16 min, installation
Production: Ultramono, 2012


Oscilo 4 is an enigmatic space full of dynamic connections that uncover deep systemic "matter", a space usually hidden and invisible, of which parts are here temporarily uncovered as trajectories. Fleeting noise landscapes are an infinite playground of signals, digital streams and clashing algorithms.


///SLOVENSKI///

Oscilo 4
Tanja Vujinović

Enokanalni HD video, 16 minutes, instalacija
Produkcija: Ultramono, 2012


Oscilo 4 je objekt, enigmatični prostor, napolnjen z dinamičnimi zvezami, ki razkrivajo globoko sistemsko “materijo”, prostor, ki je običajno skrit, neopažen in katerega deli so tukaj začasno razkriti. Prehodne krajine šumov so neskončno igrišče signalov, digitalnih tokov in algoritmov. Oscilo 4 je segment v toku imaginarnih frekvenc, mutirajočih napak, mapiranj, digitalnih vibracij, testnih signalov in brnečih digitalnih delcev. Oscilo 4 ustvarja začasna polja strukturalnih ritmov hrupa, ki so občasno materijalizirani kot naključne lokacije informacijskega prahu ali odjemalci podatkov in kot primarna materija v domeni digitalnega.

///SRPSKI///

Oscilo 4
Tanja Vujinović
Jednokanalni HD video, 16 minuta, instalacija
Produkcija: Ultramono, 2012

Oscilo 4 je objekat, enigmatični prostor, napunjen dinamičnim vezama, koje raskrivaju duboku sistemsku “materiju”, prostor, koji je obično sakriven, neopažen i čiji su delovi u ovom slučaju privremeno razotkriti. Prelazni krajolici šumova su beskonačno igrišalište signala, digitalnih tokova i algoritmova. Oscilo 4 je segment u toku imaginarnih frekvenci, mutirajućih grešaka, mapiranja, digitalnih vibracija, testnih signala i odzvanjajućih digitalnih čestica. Oscilo 4 stvara privremena polja strukturalnih ritmova šuma, koji su povremeno materijalizovani kao slučajne lokacije informacijskog praha ili oddajnici podataka i kao primarna materija u domenu digitalnog.