Oscilo 3

Oscilo 3
Tanja Vujinović
Installation (custom-made software, video projector, computer, loudspeakers)
Production: Ultramono, 2012

In Oscilo 3 various pre-formed, toy-like three-dimensional objects are disintegrated in real time according to a random "Brownian noise" algorithm; at the same time sound is generated by their movement.

///SLOVENSKI///

Oscilo 3
Tanja Vujinović
Instalacija (posebej narejen računalniški program, video projekcija, računalnik, zvočniki)
Produkcija: Ultramono, 2012

Oscilu 3 različni že formirani, igračam podobni trodimenzionalni objekti razpadajo v realnem času in na osnovi naključnega Brownovega hrupa, pri čemer v tem procesu formiranja in deformiranja objekti generirajo tudi zvok.

///SRPSKI///

Oscilo 3
Tanja Vujinović
Instalacija (posebno napravljen računarski program, video projekcija, računar, zvučnici)
Produkcija: Ultramono, 2012

U Oscilu 3 se različiti, več formirani, igračkama slični trodimenzionalni objekti raspadajo u realnom vremenu i na osnovi slučajnog Brownovog šuma, pri čemu u tom procesu formiranja i deformiranja objekti generišu i zvuk.