Oskop

Oskop
Tanja Vujinović 
Installation (object, loudspeakers, video projection, custom-made software, computer, live video and sound processing)
Production: Ultramono, 2011
Photographic documentation: Ultramono and Bostjan Lah

Oskop is a black textile “creature” that mirrors and transforms our presence into a continuous formation of a dynamic sound sensitive "living" digital organism. The black totem–like object contains a video camera which emits a signal that is processed in a custom-made patch, and the result is displayed in the space as a real-time audio-visual composition.   

///SLOVENSKI///

Oskop 
Tanja Vujinović
Instalacija (objekt,zvočniki, video projekcija, posebej narejen računalniški program, računalnik, procesiranje videa in zvoka v živo)
Produkcija: Ultramono, 2011
Foto dokumentacija: Ultramono in Boštjan Lah

Oskop je črno “bitje” iz tekstila, ki “opazuje” in formira zaznavo naše prisotnosti v dinamičen, na zvok občutljiv "živ" digitalen organizem. Črn, totemu podoben objekt vsebuje video kamero, signal se procesira v za to prirejenem računalniškem programu, rezultat pa je na ogled v prostoru kot zvočno-vizualna kompozicija, ki se spreminja v realnem času.

///SRPSKI///

Oskop
Tanja Vujinović
Instalacija (objekat, zvučnici, video projekcija, posebno napravljen računarski program, računar, procesiranje videa i zvuka uživo)

Oskop je crno “biće” od tekstila, koje “posmatra” i formira svest o našem prisustvu u  dinamičan, na zvok osetljiv "živ" digitalni organizam. Totemu sličan crni objekat sadrži video kameru, signal se procesira u za to napravljenom računarskom programu, rezultat je moguće videti u prostoru kao zvučno-vizuelnu kompoziciju, koja se menja u realnom vremenu.