Oscilo 2

Oscilo 2
Tanja Vujinović 
Installation (custom-made software, video projector, computer, loudspeakers, digital prints) 
Production: Ultramono, 2012

Oscilo 2 "creatures" are generated from the elements of a three-dimensional prototype object. The basic geometrical elements of this object are juxtaposed, enlarged, rearranged or stacked into one another according to random algorithms. 

///SLOVENSKI///

Oscilo 2
Tanja Vujinović 
Instalacija (posebej narejen računalniški program, video projekcija, računalnik, zvočniki, digitalni printi)
Produkcija: Ultramono, 2012

"Bitja" Oscilo 2 so generirana iz elementov trodimenzionalnega prototipskega objekta. Osnovni geometrijski elementi tega objekta se združujejo, povečajo, premestijo ali vključijo eni v druge na osnovi algoritma, ki zagotavlja naključnost postopka in s tem kreiranje novih objektov.

 ///SRPSKI///

Oscilo 2
Tanja Vujinović
Instalacija (posebno napravljen računarski program, video projekcija, računar, zvučnici, digitalni otisci)
Produkcija: Ultramono, 2012

"Bića" Oscilo 2 su generisana iz elemenata trodimenzionalnog prototipskog objekta. Osnovni geometrijski elementi tog objekta se združuju, povećavaju, premeštaju ili uključuju jedni u druge na osnovi algoritma, koji garantuje slučajnost postupka i samim tim kreiranje novih objekata.