Mindfulness

Mindfulness
Tanja Vujinović
Single-channel HD video, 10:14 minutes
Production: Ultramono, 2015

Mindfulness is a record of one day of meditation in the otherwise noisy, crowded place of online social gaming environment Second Life. As principles of fashionable mindfulness dictate, the avatar is trying to be aware of its surroundings, to breath-in the atmosphere, to remain in the moment of digital blissfulness.

///SLOVENSKI///

Čuječnost 
Tanja Vujinović
Enokanalni HD video, 10:14 minut
 
Produkcija: Ultramono, 2015

Čuječnost je posnetek dneva meditacije v sicer hrupnem in prenaseljenem okolju spletnega družbenega okolja “Second Life”. Kot narekuje princip čuječnosti*, se tudi avatar poskuša zavedati svojega okolja, “vdihniti” atmosfero in preprosto biti v trenutku digitalne blaženosti.

*mindfulness

///SRPSKI///

Zaznavanje*
Tanja Vujinović
Jednokanalni HD video, 10:14 minut
a 
Produkcija: Ultramono, 2015

 

Zaznavanje je snimak dana meditacije u inače bučnom i prenaseljenom okruženju interne društvene mreže “Second Life”. Kao što nalaže princip zaznavanja*, i avatar pokušava da u potpunosti zazna svoje okruženje, da “udahne” atmosferu i jednostavno bude u trenutku digitalne blaženosti.

*mindfulness