Extagram & Oscilo

Extagram & Oscilo
Tanja Vujinović
Compilation of audio-visual works
Production: Ultramono, 2007

1. Oscilo-DOE507, 6:15 min. 
2. Extagram-02, 1:47 min.
3. Extagram-03, 1:56 min. 
4. Extagram-ST807, 3:15 min. 
5. Extagram 5, 3:22 min. 

Extagram & Oscilo is devised as a digital library of recycled frequencies, anthropomorphic shapes, mutating glitches, flux mapping, digital vibrations, and trajectories of test-signals and particles of toy sounds. 

///SLOVENSKI///

Extagram & Oscilo
Tanja Vujinović
Kompilacija avdio-vizualnih del
Produkcija: Ultramono, 2007


1. Oscilo-DOE507, 6:15 min. 
2. Extagram-02, 1:47 min.
3. Extagram-03, 1:56 min. 
4. Extagram-ST807, 3:15 min. 
5. Extagram 5, 3:22 min.

Extagram&Oscilo je delo, ki je bilo zamišljeno kot digitalna knjižnica recikliranih frekvenc, antropomorfnih oblik, mutirajočih šumov, mapiranih tokov, digitalnih vibracij, trajektorijev testnih signalov in razdrobljenih delcev zvokov različnih igrač.

///SRPSKI///

Extagram & Oscilo
Tanja Vujinović
Kompilacija avdio-vizuelnih radova
Produkcija: Ultramono, 2007

1. Oscilo-DOE507, 6:15 min. 
2. Extagram-02, 1:47 min.
3. Extagram-03, 1:56 min. 
4. Extagram-ST807, 3:15 min. 
5. Extagram 5, 3:22 min.

Extagram&Oscilo je rad, koji je bio zamišljen kot digitalna biblioteka recikliranih frekvencija, antropomorfnih oblika, mutirajućih šumova, mapiranih tokova, digitalnih vibracija, trajektorija testnih signala i razdrobljenih delova zvokova različitih igračaka.