Extagram 1&2

Extagram 1&2 
Tanja Vujinović 
Installation (objects, custom electronics, computer, live video and sound processing)
Production: Ultramono, 2007, executive producer: Andraž Jan Kušej 
Project support: The Ministry of Culture RS, MOL Cultural Department, Tosama d.d., Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Extagram 1 consists of six dynamic black textile objects with incorporated custom made electronic components. The visitors influence the quantity and quality of the audio-visual particles transmitted by these objects by touching them or moving in their proximity. Extagram 2 is an audio-visual work that recycles digital particles from the Extagram/Oscilo AV cycle.   

///SLOVENSKI///

Extagram 1 & 2
Tanja Vujinović
Instalacija (objekti, prilagojena elektronika, računalnik, procesiranje videa in zvoka v živo)
Produkcija: Ultramono, 2007, izvršni producent: Jan Kušej
Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna Občina Ljubljana - Oddelek za kulturo, Tosama d.d., Conrad Electronic d.o.o. k.d

Extagram1 je več kot vsota šestih dinamičnih črnih tekstilnih objektov, napolnjenih s predelano elektroniko. Uporabniki/obiskovalci lahko vplivamo na količino in kakovost zvočno-vizualnih partiklov, ki jih objekti oddajajo, če se jih dotikamo ali se premikamo v njihovi bližini. Extagram 2 je zvočno-vizualno delo, ki reciklira digitalne delce zvočno-vizualnega cikla Extagram/Oscilo.

///SRPSKI///

Extagram 1&2
Tanja Vujinović
Instalacija (objekti, prilagođena elektronika, računar, obrađivanje slike i zvuka u živo)
Produkcija: Ultramono, 2007, izvršni producent: Jan Kušej
Projekat su podržali: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna Občina Ljubljana - Oddelek za kulturo, Tosama d.d., Conrad Electronic d.o.o. k.d

Extagram 1 se sastoji od šest dinamičnih crnih tekstilnih objekata sa ugrađenim elektronskim komponentama. Posetioci utiču na količinu i kvalitet zvučno-vizuelnih čestica koje ovi objekti prenose kroz naše dodirivanje površina tih objekata ili pomeranje u njihovoj blizini. Extagram 2 je zvučno-vizuelni rad koji obrađuje digitalne čestice iz ciklusa Extagram/Oscilo.