Bloberizator

Bloberizator
Tanja Vujinović
Installation (object, computers, custom-made computer software and electronics)

Programing, custom-made electronics: Tanja Vujinović , Bruno Blazinč

Production: Ultramono
, 2012, executive producer: Andraž Jan Kušej
Project is supported by: The City of Ljubljana Municipality Department for Culture, Ministry of Education, Science, Culture and Sport RS

Bloberizator is a device that "blobberizes" its visitors appearance upon their request. When not performing the task of "blobberization", the Bloberizator murmurs and produces sounds that range from discreet to loud in order to amuse itself. However, when we wish to have our portrait "blobberized" and send it our request by triggering the portrait production mechanism, it starts to produce the image and announces this with signals that spring from its head. Finally, upon announcing that the portrait is finished, it ejects it from its mouth. This sets it back to its usual murmuring "stand by" mode where it amuses itself, absorbed in the stream of its thoughts. The blog http://bloberizator.tumblr.com/ hosts a series of live images produced by the Bloberizator sculpture. The work’s custom made processing application will continually upload these images during its testing and exhibitions.

///SLOVENSKI///

Bloberizator
Tanja Vujinović
Instalacija (objekt, računalnik, posebej narejeni računalniški programi in elektronika)

Programiranje, elektronika: Tanja Vujinović, Bruno Blažinč 
Produkcija: Ultramono, 2012
Izvršni producent: Jan Kušej
Projekt so podprli: MOL - Oddelek za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS

Bloberizator je naprava, ki "bloberizira" obiskovalce na njihovo lastno zahtevo. Ko ne "bloberizira", mrmra in proizvaja zvoke v razponu od diskretnih pa vse do zelo glasnih, da bi tako samo sebe zabavala in kratkočasila. Ko si zaželimo "bloberiziran" avtoportret, napravi pošljemo zahtevo s pritiskom na gumb, ki zažene mehanizem za proizvodnjo portretov, ta začne z obdelavo podobe in jo najavi s signali, ki prihajajo iz njene glave. Po najavi, da je postopek končan, Bloberizator portret izvrže iz ust in se ponovno prestavi v stanje pripravljenosti in mrmranja, kjer se zabava s tokom lastnih misli. Na spletnem dnevniku http://bloberizator.tumblr.com je na ogled niz portretov, ki jih Bloberizator bodisi sam bodisi na zahtevo proizvaja in objavlja.

///SRPSKI///

Bloberizator
Tanja Vujinović
Instalacija (objekat, računar, posebno napravljeni računarski programi i elektronika)

Programiranje, elektronika: Tanja Vujinović, Bruno Blažinč 
Produkcija: Ultramono, 2012
Izvršni producent: Jan Kušej
Projekat su pomogli: MOL - Oddelek za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS

Bloberizator je sprava, koja "bloberizuje" posetioce na njihov lični zahtev. Kada ne "bloberizuje", ona mrmlja i proizvodi zvukove u rasponu od diskretnih pa sve do jako glasnih, da bi tako sama sebe zabavljala i prekratila sebi vreme. Kada zaželimo "bloberizovan" autoportret, spravi pošaljemo zahtev pritiskom na dugme, koje pokrene mehanizam za proizvodnju portreta, a taj potom počinje sa obradom slike i najavi je signalom, ki dolazi iz spravine glave. Po najavi da je postupek završen, Bloberizator portret izbacuje iz usta i ponovo se postavi u stanje pripravnosti i mrmljanja, u kome se zabavlja tokom sopstvenih misli. Na internetnom dnevniku http://bloberizator.tumblr.com je niz portreta, koje je Bloberizator sam ili zahtev proizveo i objavio.