Bio

BIOGRAPHY

Within her works Tanja Vujinović (Tatjana Vujinović Kušej) explores the relationship between consciousness and technology through digital animism and contemplative play. Her works are made of excavations and interventions within the material infrastructure of the digital by using software applications, custom electronics and physical and digital objects. They either take the form of specific situations or dynamic environments, which are brought to life with the help of virtual machines.

Since 1997 her audio-visual works, digital prints and installations have been exhibited at numerous galleries and museums, such as the Strasbourg Museum of Modern and Contemporary Art, the Museum Kunst Palast in Düsseldorf, the Museum of Contemporary Art - Denver, Kunsthaus Meran, the Medienturm International Forum in Graz, the Cornerhouse Gallery in Manchester, the Istanbul Contemporary Art Museum, MMC Kibla Maribor and Kapelica Gallery in Ljubljana. Her works have been presented at festivals, such as ISEA2009, The 15th International Symposium on Electronic Art, Ars Electronica Linz, Kinetica Art Fair in London, the Spor Festival in Arhus, the Zeppelin Sound Art Festival in Barcelona, FILE - Electronic Language International Festival in Sao Paulo and FILE RIO in Rio de Janeiro, among others. She has also presented her work at events, such as the Madrid Abierto in Madrid, Euroscreen21 at various locations, Continental Breakfast in Maribor, and Nuit Blanche in Paris. She has presented her Internet-based works as part of the Ctheory Multimedia's NetNoise, the Web Biennial Istanbul, Helium by Ballongmagasinet and NIFCA, and Sinnlos WebArt.

She graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in the year 1999 at the painting department and has been a guest student at the Kunstakademie in Düsseldorf. She also holds a Ph.D in Philosophy and Theory of Visual Culture from the Faculty of Humanities Koper.

www.ultramono.org

///SLOVENSKI///

Tanja Vujinović (Tatjana Vujinović Kušej) v svojih delih raziskuje odnos med zavestjo in tehnologijo skozi digitalni animizem in kontemplativno igro. Njena dela so narejena iz izkopanin in intervencij v materijalno infrastrukturo digitalnega skozi uporabo računalniških aplikacij, prilagojene elektronike ter fizičnih in digitalnih objektov. Dela prevzemajo forme specifičnih situacij ali kompleksnih dinamičnih okolij, ki jih oživljajo virtualne mašine.

Od leta 1997 so bila njena zvočno-vizualna dela, digitalni printi in instalacije razstavljani v številnih galerijah in muzejih, kot so Muzej sodobne umetnosti v Strasbourgu, Kunst Palast Muzej v Düsseldorfu, Muzej sodobne umetnosti v Denverju, Kunsthaus v Meranu, Mednarodni forum Medienturm v Gradcu, galerija Cornerhouse v Manchestru, Muzej sodobne umetnosti v Istanbulu, MMC Kibla v Mariboru, Galerija Kapelica v Ljubljani. Njena dela so bila predstavljena na festivalih, kot so ISEA2009, 15. Internacionalni simpozij elektronske umetnosti, Ars Electronica v Linzu, Kinetica Art Fair v Londonu, Spor Festival v Arhusu, Zeppelin Festival umetnosti zvoka v Barceloni, FILE - Electronic Language International Festival v Sao Paolu in FILE RIO v Rio de Janeiru in drugih. Svoja dela je predstavila tudi v okviru dogodkov, kot so Madrid Abierto v Madridu, Euroscreen21 na različnih lokacijah, Kontinentalni zajtrk v Mariboru in Nuit Blanche v Parizu. Svoja spletna dela je predstavila v okviru projekta Ctheory Multimedia NetNoise, Web Bienala Istanbul, projekta Helium Ballongmagasineta in NIFCA, ter v okviru Sinnlos WebArt segmenta.

Diplomirala je leta 1999 na Akademiji za likovno umetnost v Beogradu na oddelku za slikarstvo in bila gostujoči študent na Akademiji za umetnost v Düsseldorfu. Leta 2010 je tudi postala Doktorica znanosti s področja Filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije Koper.

www.ultramono.org

///SRPSKI///

Tanja Vujinović (Tatjana Vujinović Kušej) u svojim radovima istražuje odnos između svesti i tehnologije kroz digitalni animizam i kontemplativnu igru. Njeni radovi nastaju iz iskopina i intervencija u materijalnoj infrastrukturi digitalnog kroz upotrebu računarskih aplikacija, prilagođene elektronike, kao i fizičkih i digitalnih objekata. Radovi preuzimaju forme specifičnih situacija ili kompleksnih dinamičnih okruženja, koje oživljavaju virtuelne mašine.

Od 1997 godine su njeni zvučno-vizuelni radovi, digitalni printovi i instalacije bili izlagani u brojnim galerijama i muzejima kao što su Muzej savremene umetnosti u Strasbourg-u, Kunst Palast Muzej u Düsseldorf-u, Muzej savremene umetnosti u Denver-u, Kunsthaus u Meranu, Međunarodni forum Medienturm u Gracu, galerija Cornerhouse u Manchesteru, Muzej savremene umetnosti u Istambulu, MMC Kibla u Mariboru, Galerija Kapelica u Ljubljani. Njeni radovi su bili predstavljeni na festivalima kao što su ISEA2009, 15. Internacionalni simpozijum elektronske umetnosti, Ars Electronica u Lincu, Kinetica Art Fair u Londonu, Spor Festival u Arhusu, Zeppelin Festival umetnosti zvuka u Barseloni, FILE - Electronic Language International Festival u Sao Paolu, FILE RIO u Rio de Janeiru i drugima. Svoje radove je predstavila i u okviru događaja, kao što su Madrid Abierto u Madridu, Euroscreen21 na različitim lokacijama, Kontinentalni doručak u Mariboru i Nuit Blanche u Parizu. Svoje internetne radove je predstavila u okviru projekta Ctheory Multimedia NetNoise, Web Bienala Istambul, projekta Helium Ballongmagasineta i NIFCA, i u okviru Sinnlos WebArt segmenta.

Diplomirala je 1999 godine na Akademiji za likovnu umetnost u Beogradu na odseku za slikarstvo i bila gostujući student na Akademiji za umetnost u Düsseldorfu. 2010 godine je postala Doktorica nauka na području Filozofije i teorije vizualne kulture na Fakultetu za humanistične studije Kopar.

www.ultramono.org