Amjumix

Amjumix
Tanja Vujinović
Installation (custom-made software, objects, custom electronics, computer, video projection, loudspeakers)
Original Amju games and sound © Jason Colman, www.amju.com
Production: Ultramono, 2008

Amjumix is a work that incorporates elements from Amju games that are created by Jason Colman. In this work, toy-like textile objects with optical sensors react to the various light levels in the video projection that is aimed at them. The projection contains a mash up of elements from the original games that behave randomly but can also be influenced by the visitors. 

///SLOVENSKI///

Amjumix
Tanja Vujinović 
Instalacija (posebej narejen računalniški program, objekti, posebej narejena elektronika, računalnik, video projekcija, zvočniki  
Izvorne Amju igre in zvok © Jason Colman, www.amju.com 
Produkcija: Ultramono, 2008

Amjumix je delo, ki vsebuje elemente Amju iger Jasona Colmana. V tem delu igračam podobni tekstilni objekti, ki so opremljeni z optičnimi senzorji, zvočno reagirajo na količino vanje uperjene svetlobe v video projekciji, ki je mešanica elementov prevzetih iz originalnih iger Amju, ki pa se obnašajo povsem naključno in pri tem ustvarjajo pokrajino glitcha, na rezultat pa lahko vplivamo tudi uporabniki/obiskovalci.

///SRPSKI///

Amjumix
Tanja Vujinović
Instalacija (posebno napravljen računarski program, objekti, prilagođena elektronika, računar, video projekcija, zvučnici)
Originalne Amju igre i zvuk © Jason Colman, www.amju.com
Produkcija: Ultramono, 2008 

Amjumix je rad koji sadrži elemente Amju igara Jasona Colmana. U tom radu, tekstilni objekti slični igračkama, opremljeni optičnim senzorima, zvočno reaguju na količinu svetlosti koja je uperena u njih putem video projekcije, koja je mešanica elemenata preuzetih iz originalnih Amju igara, koji se ponašaju sasvim nasumično i pri tome stvaraju šumno okruženje, a na konačni rezultat mogu da utiču i posetioci.